Історія кафедри

 

У середині 70-х років минулого століття основною випусковою кафедрою механічного факультету Харківського автомобільно-дорожнього інституту була кафедра дорожніх машин, на базі якої в 1979 році була створена кафедра експлуатації дорожніх машин та охорони праці, а в 2002 році – окрема кафедра безпеки життєдіяльності, завідувачем якої був професор Селіванов Станіслав Євгенович.

У 2004 році декан механічного факультету професор Кириченко Ігор Георгійович, а також професор Назаренко Леонід Андрійович і доцент Молявко Віталій Іванович на кафедрі підйомно-транспортних та будівельно-дорожніх машин і обладнання, яку очолював професор Назаров Леонід Володимирович, відкрили нову спеціальність «Метрологія та вимірювальна техніка» за напрямом “Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології ” та отримали ліцензію на випуск бакалаврів.

В вересні 2007 року на основі існуючої тоді кафедри безпеки життєдіяльності та частини кафедри підйомно-транспортних та будівельно-дорожніх машин і обладнання на механічному факультеті була заснована кафедра метрології та безпеки життєдіяльності, яку очолив доктор технічних наук, професор Полярус Олександр Васильович.

В 2008 році відбувся перший випуск бакалаврів, а у 2009 році кафедра отримала ліцензію на випуск спеціалістів та магістрів за напрямом «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» і в цьому ж році був їх перший випуск. Всі випускники бюджетної форми навчання працевлаштовані на державні та інші підприємства.

Відмінники мають можливість продовжити навчання в очній аспірантурі. На кафедрі працюють над кандидатськими дисертаціями чотири аспіранти: Бровко Яна Сергіївна, Белова Надія Миколаївна, Чмуж Марина Олександрівна, Симкович Олексій Володимирович. За спеціальністю «Метрологія та вимірювальна техніка» викладацьку роботу виконують 4 доктори наук та 7 кандидатів наук. Студенти закріплюють теоретичні знання на практичних заняттях в лабораторіях аналогових та цифрових приладів, геометричних вимірювань, а в комп’ютерному класі проводять моделювання процесів в засобах вимірювальної техніки. Практичні заняття зі студентами проводяться на заводах, зокрема на ПАТ завод «Світло шахтаря», а також на навчально-науковій виробничій базі механічного факультету. Студенти приймають участь в наукових семінарах, виступають з доповідями на студентських наукових конференціях. Більше десятка студентів стали переможцями та призерами студентських конкурсів наукових робіт та олімпіад.

Кафедра виконувала науково-дослідну роботу на замовлення німецької фірми «Wirtgen», (науковий керівник професор Кириченко Ігор Георгійович, відповідальний виконавець доцент Молявко Віталій Іванович), на замовлення Укравтодору (науковий керівник професор Угненко Євгенія Борисівна); комунального підприємства «Харківський метрополітен» (науковий керівник професор Полярус Олександр Васильович, відповідальний виконавець доцент Наконечний Олександр Анатолійович); ПАТ завод «Світло Шахтаря» (науковий керівник професор Полярус Олександр Васильович, відповідальний виконавець інженер Безручко Ірина Вікторівна). Одним з головних напрямів наукової роботи стала розробка теоретичних основ побудови інтелектуальних вимірювальних інформаційних систем (науковий керівник доцент Коваль Олександр Андрійович). Пропозиції щодо застосування таких систем в землерийно-транспортних машинах були розроблені спільно з кафедрою будівельно-дорожніх машин в бюджетній науково-дослідній роботі. Разом з кафедрою мостів, конструкцій та будівельної механіки виконується робота по розвитку методів неконтактного вимірювання динамічних характеристик мостових споруд. Активно розвивається науковий напрям, що пов’язаний з бездемонтажним контролем датчиків на техногенно небезпечних об’єктах. Професор Сахацький Віталій Дмитрович керує розробкою радіохвильових та електромагнітних методів і засобів контролю стану доріг та деталей машин. Кафедра співпрацює з університетами Німеччини та Словакії, а також з фірмами США.

У різний час на кафедрі працювали висококваліфіковані та авторитетні фахівці, серед яких д-р мед. наук, професор Волненко Наталія Борисівна, д-р біол. наук, професор Садіков Геннадій Миколайович, д-р техн. наук, професор Угненко Євгенія Борисівна, д-р техн. наук, професор Щапов Павло Федорович.

На цей час на кафедрі працюють: д-р техн. наук, професор Полярус Олександр Васильович, д-р техн. наук, професор Сахацький Віталій Дмитрович, професор Каслін Микола Дмитрович, канд. техн. наук, доцент Коваль Олександр Андрійович, канд. техн. наук, доцент Богатов Олег Ігоревич, канд. техн. наук,  доцент Кравцов Михайло Миколайович, канд. техн. наук, доцент Крайнюк Олена Володимирівна, канд. техн. наук, доцент Мінка Сергій Вікторович,канд. техн. наук, доцент Попов Володимир Михайлович, канд. техн. наук Петрукович Дмитро Євгенович, канд. техн. наук Поляков Євген Олександрович, канд. техн. наук, асистент Грайворонська Інна Валеріївна, канд. техн. наук Коваль Андрій Олександрович, канд. техн. наук Букреєва Ольга Сергіївна, канд. техн. наук Діденко Наталья Вікторівна,  асистент Медведовська Яна Сергіївна, зав. лаб. Федоров Олег Михайлович, інженер Безручко Ірина Вікторівна,  ст. лаборант Хомякова Олена Володимирівна.

To top

Наука починається з тих пір, як починають вимірювати. Точна наука не можлива без міри.

Мєндєлєєв Д.І.