Викладачі кафедри метрології та безпеки життєдіяльності забезпечують викладання наступних дисциплін:


 • "Основи метрології"
 • "Основи кваліметрії"
 • "Основи стандартизації та сертифікаці"
 • "Основи нанометрології"
 • "Метрологія, технологічні вимірювання та прилад"
 • "Фізичні величини та вимірювання"
 • "Вимірювальні перетворювачі"
 • "Цифрові вимірювальні прилади"
 • "Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки"
 • "Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки"
 • "Методи аналізу та синтезу вимірювальних сигналів"
 • "Теорія електричних сигналів та кіл"
 • "Вимірювальні інформаційні системи"
 • "Функціональні пристрої вимірювальних інформаційних систем"
 • "Основи охорони праці"
 • "Охорона праці"
 • "Цивільний захист"
 • "Цивільний захист та охорона праці в галузі"

Одним із найбільших досягнень кафедри метрології та безпеки життєдіяльності є система підготовки кращих студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Одним з головних пріоритетів роботи кафедри є поєднання навчального процесу із науковою діяльністю. Результати проведених співробітниками кафедри наукових досліджень відображені в дисертаційних роботах, монографіях, статтях, підручниках і навчальних посібниках, а також цілої низки найменувань методичної літератури.

To top